Általános Szerződési Feltételek

Az ÁSZF letölthető az alábbi linken: ÁSZF Letöltés

Jelen dokumentum tartalmazza a Vinkboys Unit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 112.; adószám: 27279504-2-07), mint szolgáltató („Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Jelen dokumentum olyan általános szerződési feltételeket tartalmaz, amelyeket a szolgáltató hozzáférhetővé tesz oly módon, hogy az igénybe vevő számára lehetővé tegye, hogy tárolja és előhívja azt.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen dokumentum minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, iktatásra nem kerül, magyar nyelvű, magatartási kódexre nem utal.

A szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a felek kölcsönös megállapodással eltérhetnek a fenti rendelkezésektől.

A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen általános szerződési feltételek hatálya a szolgáltató weblapján bohonadin.hu igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos jogviszonyokra terjed ki. Jelen általános szerződési feltételek az alábbi weboldalról érhetőek el: https://bohonadin.hu/aszf

 

  1. Szolgáltató adatai:

 

  • A szolgáltató neve: Vinkboys Unit Korlátolt Felelősségű Társaság

  • A szolgáltató székhelye: 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 112., Hungary

  • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@vinkboys.hu

  • Cégjegyzékszáma: 07-09-030605

  • Adószáma: 27279504-2-07

  • Nyilvántartó hatóság (cégbíróság): Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

  • A szerződés nyelve: magyar

 

  1. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi magyar jogszabályokra: – Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”);

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elker. tv.”);

– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;

– az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet;

– a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet.

A fentieken túlmenően irányadó továbbá az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve is.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2021. évi január hó 27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldalon megjelenő tartalmak, valamint azok részletei terjesztése, illetve annak engedélyezése tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének többszörözése, azaz letöltése, digitális formában elektronikus eszközökön való tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató engedélye nélkül.

2.5 Felhasználók a weboldalon történő vásárlás során kijelentik, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerték és elfogadják, az adatkezelésekhez hozzájárulnak.

2.6. Felhasználó a vásárlás során köteles a valós személyes adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.7. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az olyan szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, amely a Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra vezethető vissza.

2.8. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a termékekben keletkezett károkért, tekintettel arra, hogy a károkozás részletes körülményeiről nincs tudomása és azok keletkezését nem tudja ellenőrizni. A Szolgáltató garanciája kizárólag a termékekre vonatkozik, ideértve az olyan hibákat, amely nem az ügyfél hibájából keletkeztek, hanem a termékéből.

 

  1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. A megjelenített termékek kizárólag az online piactér weboldalán rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

  1. Rendelés menete

4.1. Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

4.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

4.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a “táska” ikonra kattintva.

4.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a “tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A “törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a “frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

4.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

4.5.1. Fizetési módok:

Utánvétes fizetési mód választása esetén Postán ill. MPL kézbesítőnél lehet fizetni készpénzzel és bankkártyával.

4.5.2. Szállítási költség:

A szállítási költség belföldi szállítás esetén 20000 Ft alatti értékben vásárolt termékeknél érvényes. A 20000 Ft feletti rendeléseknél a kiszállítás ingyenes.

4.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag nem tartalmazza, elektronikusan kerül kézbesítésre a rendeléskor használt email címre. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!

4.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a “megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk a vibeecase@gmail.com címen egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

4.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

4.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

4.11. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján ha a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értéke között anélkül, hogy az egyik felet az ingyenes juttatás szándéka vezetné, a szerződés megkötésének időpontjában feltűnően nagy az értékaránytalanság, a sérelmet szenvedett fél a szerződést megtámadhatja. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés a szerződés megkötésétől kezdődően megtámadható. Eredményes megtámadás esetén a szerződés megkötésének időpontjától érvénytelenné válik. A megtámadási jog a szerződés megkötésétől számított egyéves határidőn belül a másik félhez intézett jognyilatkozattal vagy közvetlenül bíróság előtti érvényesítéssel gyakorolható. A szerződés megkötésétől számított egyéves határidőn belül fordulhat bírósághoz a fél, ha a szerződést a másik félhez intézett jognyilatkozattal támadta meg, és a megtámadás eredménytelen volt.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik (8-16 óráig). A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

5.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 4-6 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

5.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

5.4. Szolgáltató felhívja szíves megrendelőinek figyelmét, hogy a weboldalon közölt technikai ismertetők, leírások előzetes bejelentés nélkül is változhatnak a beszállító teljesítése vagy a Szolgáltatón kívül álló okok miatt. Mindezért a Szolgáltató kizárja a felelősségét. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

5.5 Tájékoztatjuk fogyasztót, hogy a megrendelés elküldése elektronikus fizetés és utánvét esetén fizetési kötelezettséggel jár.

5.6 A teljesítés időpontjának az az időpont tekintendő, amikor a vevő a szállítótól átveszi a terméket.

 

  1. Elállás joga

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználót az alábbiakban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg:

Felhasználó elállási jogát a weboldalon megrendelt termékek adásvételére irányuló szerződés esetén:

 

  1. aa) a terméknek,

  1. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

  1. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

  1. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számítotttizennégy napon belül gyakorolhatja.

A Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Jelen pontban rögzített tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén a fentiekben meghatározott elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a vállalkozás a fentiekben meghatározott határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a Felhasználónak a jelen pontban a fentiekben rögzített tájékoztatást, az elállásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

6.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Az elállás joga hosszabbodik a megrendelésétől számított 30 napra, amennyiben ez az idő hosszabb, mint az átvételtől számított 14 nap, vagy amennyiben az átvétel pontos időpontja nem állapítható meg.

6.3. Felhasználó elállási jogát a lentiekben meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó nyilatkozatát a fentiekben meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a fentiekkel összhangban, határidőben gyakorolta.

6.4. Ha a Felhasználó eláll a megrendeléstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

6.5. A vállalkozás a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

6.6. Ha a Felhasználó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

6.7. A termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a fentiekben meghatározott összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

6.8. Ha a fogyasztó a fentieknek megfelelően eláll a megrendeléstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

6.9. A termék visszaküldésének közvetlen költségét, függetlenül attól, hogy az sima levélként, ajánlott levélként, elsőbbségi levélként vagy futárszolgálattal került visszaküldésre, a Felhasználó köteles viselni, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.

6.10. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó értékcsökkenés, illetve anyagi kár megtérítését. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

6.11. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt. Amennyiben Felhasználó bankkártyás úton egyenlítette ki a termék vételárát, úgy ennek visszatérítése ugyanezen a felületen (SimplePay) történik meg.

6.12. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

6.13. A Felhasználó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 

  1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

  1. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

  1. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

  1. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

  1. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

  1. olyan alkohol tartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

  1. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

  1. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

  1. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

  1. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

  1. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

  1. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

6.14. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

6.15. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

6.16. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

6.17. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

6.18. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

  1. Jótállás, szavatosság

Kellékszavatosság

7.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult (Felhasználó) választása szerint

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Felhasználó választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

A jogosult (Felhasználó) a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezett vállalkozással közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult (Felhasználó) felelős. Felhívjuk azonban szíves megrendelőink figyelmét, hogy aFelhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt elévül.

7.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

7.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

A termék hibája esetén a Felhasználó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

7.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

7.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója, ezért termékszavatossági igényét a Felhasználó kizárólag velük szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

7.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:

 

  1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

  1. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

  1. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Felhívjuk szíves megrendelőink figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése, azaz csere esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Jótállás

7.12. Milyen esetben élhet Felhasználó a jótálláshoz fűződő jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

7.13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Felhasználó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Felhasználó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

7.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a szíves megrendelőink figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

  1. A szavatossági igény esetén történő eljárás

8.1. A Felhasználó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e Korm. rendelet rendelkezései lépnek.

8.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával vagy nyugtával). A jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

8.3. A vállalkozás a Felhasználó által bejelentett szavatossági vagy jótállási igényről jegyzőkönyvet köteles felvenni a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezései szerint.

8.4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.

8.5. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.

8.6. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8.7. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

  1. Vegyes Rendelkezések

9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez más személy közreműködését veheti igénybe. A Szolgáltató az igénybevett személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

9.2. Ha a jelen Szabályzat meghatározott részét érvénytelenségi ok érinti, az érvénytelenség jogkövetkezményeit a Szabályzatnak erre a részére kell alkalmazni, azonban a fennmaradó részek érvényességét mindez nem érinti.

9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.4. Szolgáltató és Felhasználó törekednek arra, hogy vitás ügyeiket békés úton rendezzék.

9.5. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességét.

 

  1. Panaszkezelés rendje

10.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

10.3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4. Panasszal fordulhat a következő szervekhez:

Fejér Megyei Kormányhivatal

Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 242.

Telefonszám: 06 22 526 900

Faxszám: 06 22 526 905

E-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Választhatja az Online vitarendezés fórumát – Európai Bizottság

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Fordulhat panaszával Békéltető Testülethez is:

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám: 06 22 510 310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

11. OTP SimplePay

Amennyiben fizetéskor az OTP SimplePay lehetőséget igénybe veszi:

Tudomásul veszem, hogy a Vinkboys Unit Kft adatkezelő által a bohonadin.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. ( 1143 Budapest, Hungária körút 17-19. ), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Név és email cím
 • Telefon
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

Kelt: Székesfehérvár, 2021. január 27.
Kibővítve: Székesfehérvár, 2023. február 23. – 11. ponttal